HOW TO

REGISTER

Simply Deliver is only 5 clicks away. Complete your registration in less than 1 minute and start delivering simply!

Learn More

SIMPLY POD

Registreer voor Simply POD!

Klik

Vul in de details en klik bewaar

Bevestig je account

Download de app en login

Login bij het backoffice systeem voor meer

TRY NOW !

UITLEG VIDEO SERIE

VIDEO 1 - HOE MAAK JE DE EERSTE VERZENDING?

VIDEO 2 - HOE MAAK EN PLAN JE EEN VERZENDING ?

VIDEO 3 - HOE KAN IK MIJN VERZENDING EN TRANSPORT PLANNEN?

VIDEO 4 - HOE KAN IK EEN VERZENDIGING TOEVOEGEN AAN EEN TRANSPORT?

VIDEO 5 - HOE KAN IK EEN VERENDING VERWIJDEREN VAN EEN TRANSPORT?

VIDEO 6 - HOE KAN IK DOCUMENTEN TOEVOEGEN OF DOWNLOADEN?

VIDEO 7 - HOE VERSTUUR IK EEN BERICHT NAAR EEN CHAUFFEUR?