BLOG | 25 Januari 2024

Logistiek staat altijd onder druk: maak van tijd wél jouw voordeel

Mitchell en Frank praten over tijdbesparing met automatisch order converteren van Simply Deliver

In de logistiek is tijd vaker een vijand dan een vriend. Waar je de ene dag wacht op een opdracht, loop je de andere dag achter de feiten aan. Het is de ongrijpbare factor in deze sector die zowel winst als verlies kan betekenen. Elke order handmatig invoeren kost 2-6 minuten, en wanneer er meerdere opdrachten binnenkomen, neemt de druk toe. Naast dat dit kan leiden tot stress en fouten zorgt dit ook nog eens voor beperkte schaalbaarheid. Iedere % toename in orders moet worden opgevangen door een equivalent in FTE’s. Onze Automatic Order Entry (AOE) module is ontworpen om niet alleen de efficiëntie te verbeteren en de schaalbaarheid te laten toenemen, maar ook daadwerkelijk kostbare tijd van het team vrij te kunnen maken.

De Automatische Order Entry Module (AOE) automatiseert dit proces door de juiste e-mails uit de mailbox te halen, te controleren op correct ingevulde velden en informatie automatisch aan te vullen op basis van door jou vooraf ingestelde regels. Tevens voegt het systeem de masterdatacodes toe zodat alles direct en correct ingelezen wordt in het TMS/WMS. Mocht er iets niet conform de regels zijn, verschijnt de opdracht in het dashboard voor correctie. Op deze manier wordt het proces door het team alleen gecontroleerd in plaats van handmatig verwerkt. Bovendien leert het systeem van de aanpassingen, waardoor de volgende keer dit direct correct wordt verwerkt.

Van tijd tekort naar frontrunner: continue verbeteringen leiden tot de grootste innovaties

In de logistieke sector staat de organisatie altijd onder druk, of het nu rustig is of juist druk. AOE maakt het mogelijk om kostbare tijd vrij te maken, een waardevol goed in een sector waarin prijzen en marges constant fluctueren. Het doorvoeren van continue verbeteringen is cruciaal om te overleven in deze sector. Met de vrijgemaakte tijd komt de focus van het team te liggen op deze verbeteringen en op mogelijke innovaties. Om de processen te kunnen optimaliseren dient er tijd te zijn, maar vooral denkruimte, om de mogelijkheden voor verbetering en innovatie te kúnnen herkennen. Uiteindelijk is innovatie de sleutel tot het zijn van een frontrunner en om de concurrentie voor te blijven. Op deze manier wordt innovatie geen complex begrip meer, maar wordt het laagdrempelig, praktisch en snel te implementeren op meerdere gebieden. Met name op het gebied van gebruik, kosten en tijd.

Mogelijkheden voor groei

Met de extra tijd die de AOE creëert, kunnen bedrijven zich richten op bedrijfsgroei. Denk hierbij vooral aan het optimaliseren van de planningen, focus op value-added services en het nemen van strategische besluiten die het bedrijf ook voorbereid op de lange termijn situaties. Waar tijd en denkruimte is, ontstaan kansen. Kansen via deuren die openen die anders gesloten zouden zijn gebleven.

AOE is de katalysator voor innovatie

Tijd, en daarmee ook de AOE, fungeert als een katalysator voor innovatie. AOE maakt het mogelijk om laagdrempelig innovatieve oplossingen binnen bedrijven te omarmen. Het gebruik van nieuwe technologieën hoeft geen lang project te zijn. Het is niet nodig om te wachten totdat er een bedrijfsbreed integraal plan en roadmap is. Innovatieve modules kunnen worden gekoppeld aan bestaande systemen met standaard koppelingen, zodat er snel van start kan worden gegaan en de ROI kort is. Het kost weinig tijd om in te richten en is zeer gebruiksvriendelijk. Daarmee wordt ook de IT afdeling minimaal belast en is de key user in control. Stap voor stap wordt tijd gecreëerd, en dat is essentieel. Het draagvlak en de daadwerkelijke bruikbaarheid van oplossingen zijn de sleutels tot het vrijmaken van kostbare tijd.

Personeelstevredenheid en doorgroeimogelijkheden

Repetitief werk is geen mensenwerk meer. Werknemers voelen dit ook, waardoor er een angst is voor baanverlies. Daarnaast wordt repetitief werk niet als uitdagend beschouwd. Het doel is om de werknemers te behouden om als organisatie te kunnen blijven groeien. De vrijgekomen tijd met de AOE kan worden besteed aan ander werk, zoals het scherp zijn op mogelijke obstakels, nieuwe business binnenhalen, aanvragen snel opvolgen, het optimaliseren van ritten, het verbeteren van het directe klantcontact en de dienstverlening. Werknemers zullen nieuwe taken als zinvoller en interessanter beschouwen wat leidt tot een toename in loyaliteit naar de werkgever toe.

Met de AOE verdwijnen fouten uit het proces en worden openstaande aanvullende checks weergegeven in een overzichtelijk dashboard. De AOE is zelflerend, waardoor eventuele checks en aanvullingen de volgende keer automatisch goed gaan. Dit stelt werknemers in staat om zich meer te richten op het optimaliseren van de ritten en de planning en bijvoorbeeld het creëren van slimme retourladingen. Met de toegenomen tijd is er meer tijd voor het daadwerkelijk ontzorgen van de klant.

Met AOE gaat het niet alleen om efficiëntie; het gaat om het vrijmaken van kostbare tijd die bedrijven in staat stelt te groeien, innoveren en het welzijn van hun personeel te verbeteren. Tijd is geen beperking meer, maar een hulpbron die met verstandige keuzes en slimme oplossingen kan worden gemaximaliseerd. In een wereld waar elke seconde telt, biedt de AOE aan bedrijven de mogelijkheid om de klok in hun voordeel te laten tikken.

Ontdek hoe AOE niet alleen efficiëntie verbetert, maar ook ruimte creëert voor groei en innovatie in de logistieke sector. Lees hier meer over de gerealiseerde besparingen, of vraag direct een demo aan.

KLANTCASES

KLANTCASE

Neele-Vat maakt efficiencyslag in het order management proces

Bekijk case

KLANTCASE

Sluyter Logistics versnelt processen met modules van Simply Deliver

Bekijk case

Hoe nuttig was deze pagina?

Klik op een ster om deze te beoordelen!

Gemiddelde waardering 0 / 5. Stemtelling: 0

Tot nu toe geen stemmen! Wees de eerste die deze pagina waardeert.

Het spijt ons dat deze pagina niet nuttig voor je was!

Laten we dit bericht verbeteren!

Vertel ons hoe we deze pagina kunnen verbeteren?