Simply Deliver
‘da güvenlik

Simply Deliver Yazılım Ticaret Ltd. Şti. bilgi varlıklarının gizliliğini, güvenliğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğini yürütmek, risk yönetimi süreçlerini uygulayarak sürekliliğini ve sürdürülebilirliğini sağlayabilmek ve ilgili taraflara risklerin doğru bir şekilde yönetildiğine dair güvence vermek amacı ile bir “Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) Politikası” ortaya koymuş ve benimsemiştir;

Simply Deliver Yazılım olarak bilgi güvenliği süreçlerini ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) standardına uygun olarak işletir. Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’nin uygulanması ve sürekli iyileştirilmesi için gerekli kaynakları kullanacağını taahhüt ederiz.

Bilgi güvenliğini sistematik olarak yönetebilmek amacıyla;

  • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamında, kurumsal bilgi varlıklarının ve tüm ilgili taraflara emanet edilen bilgi varlıklarının gizliliğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğini sağlamayı,
  • Bilginin Gizlilik, Bütünlük, Erişilebilirlik ile ilgili ortaya çıkabilecek risklerini değerlendirmek ve bu risklerin etkilerini en aza indirmeyi,
  • Bilgi güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuat ve üçüncü taraflar (iş ortakları, müşteriler, tedarikçiler) ile yapılan sözleşmelere uymayı,
  • Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin gerekliliklerini karşılamak ve etkin bir şekilde işletmek üzere çalışanların yetkinliğini artıracak gerekli kaynakları ayırmak ve eğitim programları planlamayı,
  • Kritik iş süreçlerinde yaşanabilecek kesintilerin önüne geçmek, geçilemediği durumda hedeflenen süre içerisinde tekrar çalışabilir hale gelmesini,
  • Tüm personelin ve iş ortaklarının yönetim sistemlerine katılımını ve uyumunu sağlamak için bilinçlendirici ve yönlendirici faaliyetler planlamasını,
  • Yönetim Sisteminin yürütülmesi için düzenli gözden geçirmeler ile kullanılan süreç ve faaliyetlerin sürekli iyileştirilmesini sağlamayı
  • Bilgi güvenliği kontrollerini zorunlu tutan konulara ilişkin politikalar ve prosedürler hazırlamayı, bu politikalara ve prosedürlere uyumluluğun gözden geçirilmesi, geliştirilmesi ve iyileştirilmesi için kontroller yapmayı,
  • Tüm iş süreçlerinin bilgi güvenliği süreçleriyle uyumlu ve dengeli olmasını sağlamayı

Beyan ve taahhüt ederiz.

Simply Deliver Yazılım Ticaret Limited Şirketi.

Sormak istediğiniz bir şey var mı?
Bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.

Bize Ulaşın.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?